3D-visualiseringer af grundvand og geologi


Her findes geologiske kortlægningsområder miljøcentret har visualiseret i 3D. Du kan benytte et 3D program, GeoScene3D, hvor du frit kan bevæge dig rundt i området, eller se en film med visualiseringen. Hvis du vil bevæge dig frit rundt i modellen, skal GeoScene3D installeres på din PC.
Herover ses et kort med de 3D-visualiseringer, der er tilgængelige i miljøcentrets område. Dét der ses i 3D, er dels terrænoverfladen og dels bunden af grundvandsmagasinet.


Bunden af grundvandsmagasinet kan i geologisk forstand være både ler silt, og visse steder også saltvand. Derfor er bunden af grundvandsmagasient ikke et egentligt lag, men en overflade hvorunder man ikke kan forvente at indvinde grundvand fra.


Udover terræn og grundvandsmagasinets bund ses også boringer med den geologiske lagdeling.

På visse af boringerne kan der også ses et filter, som er det sted i boringen, der indvindes vand fra.

Skiltene der kan ses på terrænoverfladen viser, hvor der ligger vandværker.
Benyttes Google Chrome? Se her »
Vejledning
Klik på for et område og følgende muligheder kommer frem:

Interaktivt 3D

Med GeoScene3D kan du frit bevæge dig rundt i grundvandsmagasinerne.


Når du har valgt en lokalitet, vil GeoScene3D åbnes og starte en anímation.På afspilningspanelet kan animationen stoppes og startes.


Navigationspanelet kan bruges til at flyve rundt i området med.

Krav til system
PC med Windows 7, Vista, XP
samt en hurtig internetforbindelse kan anbefales.

3D-film


Du kan også få afspillet en film, der viser 3D-visualiseringen. Filmen vil vises i din mediaplayer.